Category >> รายการหนังสือ / คู่มือเตรียมสอบ / Prüfubgsvorbereitungen ...
View Cart

Fit fürs Goethe-Zertifikat C1
ISBN : 978-3190018758
สำนักพิมพ์: Hueber Verlag
ระดับการเรียน: C1
จำนวนหน้า: 112 หน้า
ราคาปก: 1,095 บาท
ราคาพิเศษ: 985.50 บาท (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)
 
รายละเอียดสินค้า:
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกคนที่มีความรู้ทางภาษาเยอรมันในระดับ C1 และต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat C1 หนังสือเตรียมสอบเล่มนี้จะช่วยให้คุ้นเคยและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหา, รูปแบบของข้อสอบ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการทำข้อสอบ และยังมีแบบฝึกหัดเสมือนจริงให้ฝึกทำ พร้อมเฉลย, บทพูดของข้อสอบทักษะการฟัง ตัวอย่างกระดาษคำตอบ และซีดีเสียงสำหรับข้อความทักษะการฟังทั้งหมด
 
Der Buchladen
Tel. 66 (0) 2 676-3320 Fax. +66 (0) 2 676-3386
18 / 1 Goethe Sathorn 1 Rd., Sathorn , Bangkok 10120 , Thailand