Category >> รายการหนังสือ / ไวยากรณ์เยอรมัน / Deutsche Grammatik ...
View Cart

Übungsgrammatik für die Grundstufe: Deutsch als Fremdsprache
ISBN : 9783191074487
สำนักพิมพ์: Hueber
ระดับการเรียน: A1-B1
ปกอ่อน: 240 หน้า
ราคาปก: 990 บาท
ราคาพิเศษ: 801 บาท (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)
 
รายละเอียดสินค้า:
 
Übungsgrammatik für die Grundstufe เป็นหนังสือที่ทันสมัยและไม่อิงกับตำราเรียนใด ๆ อธิบายหลักสำคัญของไวยากรณ์ระดับพื้นฐานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
  • แบบฝึกหัดหลากหลาย ได้แก่ เติมคำในช่องว่าง, จับคู่, เปลี่ยนรูปประโยค และสร้างประโยค
  • เฉลยสำหรับแบบฝึกหัด และลิสต์คำกริยาไม่ปกติในภาคผนวก
  • แผนผังเนื้อหาโดยสรุปที่เข้าใจง่าย
  • ภาพประกอบสี่สีมากมาย ช่วยให้การเรียนมีสีสันมากขึ้น
  • เหมาะสำหรับทั้งการเรียนในห้องเรียน และเรียนด้วยตนเองที่บ้าน
 
Der Buchladen
Tel. 66 (0) 2 676-3320 Fax. +66 (0) 2 676-3386
18 / 1 Goethe Sathorn 1 Rd., Sathorn , Bangkok 10120 , Thailand